Hyppää sisältöön

Järjestäjät

Turpotietäjä 2020

Vuosittaisen Turpotietäjä-kilpailun järjestäjinä toimivat Suomen suurimmat maanpuolustusjärjestöt Reserviläisliitto ry ja Suomen Reserviupseeriliitto ry yhteistyössä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto ry:n (HYOL) ja Kadettikunnan kanssa. Lisäksi mukana järjestelyissä on laaja joukko suomalaisia viranomaistahoja ja -toimijoita sekä paljon erilaisia järjestöjä ja muita vapaaehtoistoimijoita.

Reserviläisliitto ry RES

Vuonna 1955 perustettu Reserviläisliitto ry on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jonka organisaatioon kuuluu 18 maakunnallista piiriä ja yli 300 paikallista jäsenyhdistystä. Henkilöjäseniä liiton jäsenyhdistyksissä on yli 38.000. Liiton tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kansalaisten maanpuolustustahtoa sekä reserviläisten ns. kenttäkelpoisuutta. Yleisimpiä toimintamuotoja ovat ammunta, maastotoiminta, liikunta ja urheilu, erilainen koulutus sekä maanpuolustustahdon ylläpitämiseen tähtäävä työ. Myös veteraanityö ja -tuki on laajaa.

Suomen Reserviupseeriliitto ry RUL

Vuonna 1931 perustettu Suomen Reserviupseeriliitto on Suomen vanhin maanpuolustusjärjestö, jonka organisaatioon kuuluu 20 reserviupseeripiiriä ja yli 300 paikallista reserviupseerikerhoa. Henkilöjäseniä kerhoissa on 28 000. Liitto on reserviupseerien valmiuksia kehittävä yhteistoimintajärjestö, joka vaikuttaa maanpuolustusedellytysten paranemiseen ja tukee valtakunnan turvallisuutta. Keskeisiä toimintamuotoja ovat mm. koulutus, urheilu- ja liikunta, sekä järjestö-, aatteellinen- ja perinnetoiminta.

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Vuonna 1948 perustettu Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry on palvelu- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on historian ja yhteiskuntaopin opetuksen sisällöllinen ja pedagoginen kehittäminen. Liitolla on noin 1400 jäsentä.

Kadettikunta ry

Vuonna 1921 perustettu Kadettikunta ry on kadettiupseerien ja kadettien maanpuolustusaatteellinen veljesjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ammattitaidon kehittäminen, upseerin ammattiylpeyden ja arvostuksen vaaliminen, upseerikunnan verkottuminen turvallisuuden ja maanpuolustuksen toimintakenttään sekä osallistuminen asiantuntijoina siinä käytävään keskusteluun. Kadettikunnan jäsenmäärä on noin 5300. Aktiivipalveluksessa on 2600, evp-upseereita 2300 ja kadetteja 400. Kadettikunnan yhtenä keskeisenä tehtävänä on kansalaisten maanpuolustustahdon vahvistaminen jakamalla tietoa Suomen turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta.

Search