Hyppää sisältöön

Tavoitteet

Turpotietäjä

Maanpuolustustiedotuksen Suunnittelukunnan (MTS) vuosittaisten mielipidemittausten mukaan nuorten maanpuolustustahto on muita suomalaisia alhaisemmalla tasolla. Turpotietäjä-kilpailun tavoitteena on lisätä lukiolaisten tietämystä liittyen turvallisuuspolitiikkaamme ja puolustusjärjestelmäämme sekä jatkuvasti muuttuvaan turvallisuusympäristöömme. Lisäksi tavoitteena on lisätä ymmärrystä liittyen sisäisen turvallisuuden ja yleisen varautumisen järjestelyihin Suomessa.

Alkukilpailu on tarkoitettu järjestettäväksi lukioissa niin, että se voi toimia opettajan niin halutessa osana historian ja yhteiskuntaopin kurssikoetta. Kilpailun keskeisen lähdeaineiston muodostaa lukion yhteiskuntaopin oppimäärä ja erityisesti pakollisen kurssin YH3 (Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma) kurssisisältö sekä Kadettikunnan ylläpitämä Turvallisuuspolitiikan tietopankki.

Loppukilpailu on tarkoitettu vaativaksi. Loppukilpailun laaja esseetehtävä mittaa kilpailijan kykyä tarkastella kysymystä monesta eri näkökulmasta. Loppukilpailuun kuuluu myös lyhyitä kirjallisia tehtäviä sekä suullinen osuus. Suullisessa osuudessa mitataan paitsi substanssiosaamista, myös esiintymistaitoa ja kykyä perustella erilaisia näkökulmia.

Search