Skip to content

Syften

Säkpolvetare

Enligt Planeringskommissionens för försvarsinformation (PFI) årliga opinionsmätningar ligger de ungas försvarsvilja på en lägre nivå än andra finländares. Syftet med tävlingen Säkpolvetare är att öka gymnasisternas kunskaper om vår säkerhetspolitik och vårt försvarssystem och vår kontinuerligt föränderliga säkerhetsmiljö. Ett syfte är också att öka insikterna om den inre säkerheten och arrangemangen som den allmänna beredskapen förutsätter i Finland.

Meningen är att kvaltävlingen arrangeras i gymnasierna så att den, om läraren så önskar, kan tjäna som en del av kursprovet i historia och samhällslära. Det centrala källmaterialet i tävlingen bildar gymnasiets lärokurs i samhällslära och särskilt den obligatoriska kursens SL3 (Finland, Europa och en värld i förändring) innehåll och Säkerhetspolitikens kunskapsbank som upprätthålls av Kadettkåren.

Finalen är avsedd att vara krävande. Finalens omfattande essäuppgift mäter tävlarens förmåga att dryfta frågan ur många olika synvinklar. I finalen ingår också korta skriftliga uppgifter och en muntlig del. I den muntliga delen mäts utöver substanskunnandet också konsten att uppträda och förmågan att motivera olika synvinklar.

Search