Skip to content

Resultat

Säkpolvetare 2020

Följande gymnasier och gymnasister klarade sig bäst i tävlingen Säkpolvetare 2020.

De bästa gymnasierna landskapsvis

 

Alla gymnasier som deltagit och dessas resultat finner du under www.turpotietaja.fi/sv/deltagare

Gymnasister som valts med i finalen

De tre bästa i finalen

Search