Skip to content

Tävlingskallelse

Säkpolvetare

Man bör anmäla sig till tävlingen Säkpolvetare senast 3.10.2023 via den här blanketten (den kommer i Maj).

Tävlingskallelsen och annat material som hänför sig till tävlingen publiceras på sidan www.turpotietaja.fi/sv/materialbank

Search