Skip to content

Tävlingskallelse

Säkpolvetare

Man bör anmäla sig till tävlingen Säkpolvetare senast 3.10.2023 via den här blanketten.

Tävlingskallelsen och annat material som hänför sig till tävlingen publiceras på sidan www.turpotietaja.fi/sv/materialbank

Search