Skip to content

Tävlingskallelse

Man bör anmäla sig till tävlingen Säkpolvetare senast 27.9.2020 via Förbundets för lärarna i historia och samhällslära webbplats här.

Tävlingskallelsen och annat material som hänför sig till tävlingen publiceras på sidan www.turpotietaja.fi/sv/materialbank

Search