Skip to content

Säkpolvetare-tävlingsorganisationens kontaktuppgifter

Säkpolvetare

För Säkpolvetare-tävlingens praktiska arrangemang svarar Reservistförbundets byrå, vars kontaktuppgifter är:

Reservistförbundet rf

Döbelnsgatan 2
00260 Helsingfors
(09) 4056 2040
toimisto@reservilaisliitto.fi
www.reservilaisliitto.fi

För Reservistförbundets och Finlands Reservofficersförbunds tävlingsorganisationer på landskapsnivå svarar tävlingsledarna och deras kontaktuppgifter är:

Södra Tavastland
Seppo Kopra
+358 503 582 857
seppo.i.kopra@gmail.com

Södra Karelen

Södra Österbotten
Seppo Hautala
hautalaseppo12@gmail.com

Helsingfors
Eerik Tuovinen
+358 509 127 674
eerik.tuovinen@protonmail.com

Kajanaland
Ville Manninen
ville.manninen@sotkamo.fi

Mellersta Österbotten

Mellersta Finland
Panu Moilanen
+358 505 427 316
panu.moilanen@iki.fi

Kymmenedalen

Lapland
Annukka Kurvinen
+358 456 314 635
kurvinen.annukka@gmail.com

Birkaland

Norra Karelen
Mikko Rautiainen
+358 504 006 899
mikko.rautiainen@edu.nurmes.fi

Norra Österbotten
Petteri Närä
+358 407 174 487
petteri.nara@outlook.com

Norra Savolax
Kalle Lehtiniemi
+358 505 642 543
lehtinka@gmail.com

Päijänne-Tavastland
Janne-Pekka Juutilainen
+358 440 900 167
j-p.juutilainen@phnet.fi

Satakunta
Jari Multisilta
+358 400 935 359
jari.multisilta@gmail.com

Stor-Savolax
Tommi Oksanen
+358 401 467 576
tommi.oksanen@sivistys.mikkeli.fi

Nyland
Tino Johansson
+358 456 738 952
tjohansson@elisanet.fi

Egentliga Finland
Hannu Lahti
+358 505 125 049
hannulahti1@gmail.com

Search