Skip to content

Tävling för gymnasister som mäter kunskaperna om säkerhetspolitiken

Tävlingen Säkpolvetare 2022

Tävlingen Säkpolvetare 2022 är en riksomfattande tävling som mäter gymnasisternas kunskaper om säkerhetspolitiken och den övergripande säkerheten. Varje finländskt gymnasium i Finland eller i andra länder kan anmäla sig till tävlingen. I Tävlingen Säkpolvetare 2022 har anmälat sig 76 gymnasier, varav tre är svenskspråkiga.

Kvaltävlingen i tävlingen Säkpolvetare 2022 arrangeras i gymnasier på olika håll i Finland 7.10.2022. För arrangerandet av provet som genomförs i systemet Abitti svarar den lärare som skolan som anmält sig med utsett. Gymnasisternas svar bedöms av en jury som tävlingsorganisationen i varje enskilt landskap bildat.

De som klarat sig bäst i kvaltävlingen kallas till finalen som arrangeras i Helsingfors i november och som består av såväl en skriftlig som en muntlig del. Finalen bedöms av en mycket prominent jury.

De som klarat sig bäst i kvaltävlingen och finalen belönas med olika pris och med studiebesök i olika säkerhetsmyndigheters verksamhetsställen. Vinnaren får en studieplats från Åbo universitet, huvudämne politisk historia. De tre bästa i finalen belönas med penningpriser.

Tävlingen Säkpolvetare arrangeras årligen.

FINFINA PRISER TILL LANDETS BÄSTA VETARE

De som klarat sig bäst i kvaltävlingen kallas till finalen som arrangeras i Helsingfors i november.

Vinnaren får en studieplats från Åbo universitet, huvudämne politisk historia. De tre bästa i finalen belönas med penningpriser.

De som klarat sig bäst i kvaltävlingen och finalen får också möjlighet att lära känna säkerhetsmyndigheternas verksamhet.

Så här deltar du

Tävlingens arrangörer

Finlands största försvarsorganisationer Reservistförbundet rf och Finlands reservofficersförbund rf arrangerar tävlingen i samarbete med Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf och Kadettkåren rf. I arrangemangen deltar en stor mängd finländska myndighetsinstanser och -aktörer och flera olika organisationer och andra frivilligaktörer.

Search